Työpaikat

Yritysfilosofia ja arvot

Osaavat asiantuntijamme, jotka työskentelevät mielellään teknisten tuotteiden parissa, muodostavat menestyksemme perustan. Olemme luoneet yrityksen sisäiset menettelysäännöt, joilla halutaan varmistaa paras mahdollinen keskinäinen yhteistyö: Kannustamme avoimeen, syyttelemättömään viestintään, ratkaisuhakuiseen toimintaan ja muita kunnioittavaan kanssakäymiseen. Kuuntelemme työntekijöitämme: Otamme työntekijöiden positiivisen palautteen ja rakentavan kritiikin vakavasti hierarkian kaikilla tasoilla ja reagoimme asianmukaisin toimenpitein.

Arvot ovat meille tärkeitä — ammatillisesti, moraalisesti ja inhimillisesti. Pyrimme sekä tukemaan huippusuorituksia tuottavia työntekijöitämme että vakuuttamaan uusia osaajia Elfa Distrelecin eduista työnantajana. 

Kasvu työntekijöidemme ansiota

Haluamme jatkaa kasvamista yhdessä työntekijöidemme kanssa. Saavuttaaksemme tavoitteemme, meidän on ymmärrettävä asiakkaitamme ja tunnettava heidän vaatimuksensa. Uskomme, että byrokratian minimointi ja nopea päätöksenteko ovat korkean laadun, täsmällisen toimituksen ja parhaan mahdollisen palvelun perusta. Otamme vastuun tuloksistamme ja olemme motivoituneita toimimaan. Arvostamme ja tuemme jokaisen panosta yrityksen menestyksessä.

Kunnioittava kohtelu

Parannamme prosessejamme, tuotteitamme ja palvelujamme jatkuvasti. Raaka-aineiden taloudellinen hyödyntäminen kaikissa työvaiheissa ja luonnonvarojen kestävä käyttö muodostavat työmme perustan.

Myös kunnioittava yhteistyö ja kanssakäyminen ovat tärkeä osa Distrelec Groupin filosofiaa. Tiiminä puhallamme yhteen hiileen ja kohtaamme joka päivä uusia haasteita. Yrityskulttuurillemme on ominaista avoimuus rakentavaa kritiikkiä kohtaan, parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin pyrkiminen ja keskinäisen syyttelyn välttäminen.