Peruutusoikeus

1. Peruutusoikeus

Koska asiakkaalla on laillinen oikeus peruutukseen, tilaus ja sen hyväksyminen Elfa Distrelec:n toimesta synnyttää vain alustavan sopimussuhteen. Asiakkaana voit peruuttaa sopimusaikeesi 7 (seitsemän) päivän kuluessa – käyttämällä peruutuslomaketta tai ilmoittamalla peruutuksesta missä tahansa muussa muodossa, kunhan päätöksesi peruuttaa sopimus ilmenee selkeästi. Määräaika alkaa näiden ohjeiden vastaanottamisesta tekstimuodossa, ei kuitenkaan ennen kuin tavara on toimitettu asiakkaalle tai asiakkaan osoittamalle kolmannelle osapuolelle. Peruutusoikeuden hyväksikäyttäminen edellyttää, että tavara lähetetään viipymättä takaisin Elfa Distrelec:lle tai henkilölle, joka on valtuutettu vastaanottamaan tavaran, joka tapauksessa määrätyn 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Mikäli tuotteen toimitus tapahtuu useampana kuin yhtenä lähetyksenä tai osana, määräaika alkaa viimeisestä osalähetyksestä tai viimeisestä vastaanotetusta osasta.

Peruutuksen vastaanottajaksi on merkittävä:

Elfa Distrelec OY
Faksi: +358 9 560 50 100
myynti@elfadistrelec.com

2. Peruutuksen seuraukset

Pätevän peruutuksen yhteydessä kummankin osapuolen vastaanottamat palvelut (tavara/maksut) on palautettava 7 (seitsemän) päivän kuluessa pätevän peruutuspäätöksen ilmoittamisesta alkaen (ks. 5.1). Samoin kaikki saadut edut (esim. korko) on palautettava. Elfa Distrelec on velvoitettu hyvittämään asiakkaalle ainoastaan normaalit toimituskulut.

Jos asiakas ei pysty palauttamaan vastaanottamiaan palveluja ja etuja (esim. käytön edut) tai osaa niistä tai pystyy palauttamaan ne vain arvoltaan alentuneessa tilassa, asiakas on velvoitettu maksamaan korvausta menetetyn arvon verran. Asiakas on velvoitettu maksamaan korvausta tuotteen vahingoittumisesta johtuvasta arvonmenetyksestä ja saaduista hyödyistä ainoastaan, kun hyöty tai arvon alentuminen on aiheutunut tuotteen pelkän ominaisuuksien ja toiminnan testaamisen ohi menevästä käytöstä. ”Ominaisuuksien ja toiminnan testaamisella” tarkoitetaan kyseessä olevan tuotteen sellaista testaamista ja kokeilemista, joka on mahdollista ja jota yleisesti tapahtuu esimerkiksi jälleenmyyjän liikkeessä.

Tuotteet, jotka voidaan palauttaa pakkauksessaan, lähetetään Elfa Distrelecin vastuulla. Jos tuotteiden palauttaminen ei ole mahdollista niiden painon tai koon vuoksi, riittää, että asiakas lähettää Elfa Distrelec:lle kirjallisen pyynnön palautuksen järjestämiseksi. Pyyntö on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Asiakas vastaa palautuslähetyksen normaalikuluista, jos tavara voidaan lähettää takaisin postitse.

Kun asiakas on ilmoittanut peruutuksesta määräajan ja muotomääräysten mukaisesti ja Elfa Distrelec on vastaanottanut tuotteen, Elfa Distrelec palauttaa maksun 7 (seitsemän) päivän kuluessa.
 

3. Peruutusoikeuden poikkeukset

Peruutusoikeus ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

  • toimitetut tuotteet on räätälöity asiakkaan vaatimusten mukaisesti tai niitä on muokattu selvästi vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä vaatimuksia tai ne eivät ominaisuuksiensa vuoksi sovi palautettavaksi tai ne pilaantuvat nopeasti tai tuotteiden viimeinen käyttöpäivä on mennyt.
  • ääni- tai kuvatallenteiden tai ohjelmistojen toimitus, mikäli asiakas on poistanut tallennusvälineen sinetin.
  • sanomalehtien, aikakauslehtien ja lehtien toimitus, paitsi jos sopimus asiakkaan kanssa on tehty puhelimitse.
  • digitaalisen sisällön toimitukset, joissa ei ole fyysistä tallennusvälinettä, jos toimitus on jo aloitettu asiakkaan hyväksyttyä sen aiemmin ja asiakas on tietoinen siitä, että hän menettää peruutusoikeutensa.

Ennen kuin palautat laitteita, joissa on tallennusväline (esim. kovalevy, USB-asema, matkapuhelin jne.), huomioithan seuraavat ohjeet:

Olet periaatteessa vastuussa tietojen varmistamisesta. Tee asianmukaiset varmuuskopiot tai poista kaikki henkilökohtainen tieto. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun tallennetaan kolmansien osapuolien henkilökohtaisia tietoja.

Mikäli poisto ei ole mahdollista vian takia, pyydämme nimenomaisesti ilmoittamaan, että henkilökohtaisia tietoja on vielä tallennettuna. Merkitse tämä selkeästi palautuslomakkeeseen.

Peruutusoikeutta koskevat ohjeet päättyvät.